PROGRAM POLAND PRIZE

PROGRAM POLAND PRIZE

Polski rząd włączył się w walkę o przyciągnięcie zagranicznych talentów technologicznych, proponując program Poland Prize adresowany do start-upów z zagranicznymi korzeniami.

Wymóg zagranicznych korzeni oznacza w praktyce, iż finansowanie może być udzielone spółce z siedzibą w Polsce w której przynajmniej 50% udziałów oraz przynajmniej jedno miejsce w zarządzie musi należeć do obcokrajowca. Innym wymogiem formalnym uzyskania środków z Poland Prize jest obowiązek przebywania w Polsce na stałe przez przynajmniej jednego członka zespołu. Z możliwości ubiegania się o finansowanie z Poland Prize wyłączone są osoby, które już prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą na terenie Polski.

Wartość finansowania (bezzwrotnego) możliwego do uzyskania w ramach Poland Prize to 250 tys. zł., które start-upy będą mogły przeznaczyć na rozwój produktu i wynagrodzenia członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu, jak również na usługi prawne, księgowe i doradcze niezbędne do prowadzenia działalności w Polsce.

Jednym z operatorów programu Poland Prize jest Starter z siedzibą w Gdańsku oferujący finansowanie do zespołu przedsiębiorców (2-4 osoby) przede wszystkim ze Szwecji, Finlandii, Norwegii jak również Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy już posiadają doświadczenie w zakładaniu start-upów. Struktura programu obejmuje:

  • wyszukanie odpowiednich kandydatów;
  • softlanding tj. zapewnienie niezbędnego wsparcia do otworzenia spółki w Polsce, w tym wsparcie członka zespołu, który będzie przebywał stale w Polsce;
  • akcelerację tj. 4-miesięczny etap pracy nad produktem ze wsparciem finansowym, technicznym oraz biznesowym;
  • demo-day tj. prezentacja produktu opracowanego w ramach akceleracji.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania Starter są innowacyjne rozwiązania z branży ICT adresowane do branż fintech, medycznej, edukacji, logistyki i telekomunikacji, które nadają się do komercjalizacji zarówno na polskim rynku jak i zagranicą. W konsekwencji, jednym z warunków przejścia start-upu do etapu akceleracji jest wykazanie, że pomysł biznesowy start-upu jest interesujący dla inwestora finansowego lub branżowego z siedzibą w Polsce poprzez przedstawienie listu intencyjnego podpisanego z takim inwestorem.

Projekt wsparcia zagranicznych start-upów zarządzany przez Starter przewiduje łącznie trzy tury naboru aplikacji od start-upów i wybór łącznie osiemnastu projektów, którym zostanie udzielone finansowanie. Wybór pierwszych sześciu start-upów już nastąpił a obecnie trwa procedura wyłaniania kolejnych dwunastu start-upów, które będą rozwijane we współpracy ze Starter.

Masz pytanie? Napisz: tomasz.rysiak@magnussonlaw.com

Fotografia: Daniele Levis Pelusi / Unsplash

prawo spółek, B+R, podatki
tomasz.rysiak@magnussonlaw.com