Polityka prywatności

Copyrights

Właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych na portalu internetowym prowadzonym pod adresem www.innovation.magnussonlaw.com/pl/ („Portal”) jest Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000381032, NIP: 5252269218, REGON: 015493287 („Kancelaria”). Powyższe dotyczy również zamieszczonych na Portalu innych elementów stanowiących utwór, w tym zdjęć i grafik, z zastrzeżeniem poszczególnych przypadków, w których wskazano inaczej.

W przypadku woli skorzystania z treści lub innych elementów twórczych zawartych na naszym Portalu, w celu innym niż dla użytku osobistego, konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody Kancelarii lub wskazanego przez Kancelarię podmiotu.

W każdym przypadku wykorzystywania zamieszonych na Portalu treści, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Kancelarii, konieczne jest wskazanie danych autora tekstu oraz podanie Portalu jako źródła pozyskania takiej treści, a w przypadku wykorzystania treści z Portalu w Internecie, umieszczenie aktywnego łącza (linku) do oryginalnego tekstu z Portalu.

Korzystanie z Portalu

Treści i artykuły zawarte na Portalu mają charakter jedynie informacyjny lub opiniotwórczy, i nie stanowią porady prawnej. W celu uzyskania porady prawnej od specjalistów działających w ramach Kancelarii, zachęcamy do kontaktu pod adresem warsaw@magnussonlaw.com.